1. CholewaBeata wiolonczela Monika Gubała
2. Kawa Agata skrzypce Ilona Nieciąg
3. Kilanowicz Rafał organy Tomasz Gronkowski
4. Maciata Wojciech klarnet Paweł Krauzowicz
5. Musiak Marcin saksofon Wojciech Inglot
6. Sandulski Łukasz organy Tomasz Gronkowski
7. Trebunia Magdalena skrzypce Ilona Nieciąg
8. Twardowski Piotr organy Tomasz Gronkowski
9. Ziach Andrzej altówka Maria Brodzicka-Satora