1. Budz Agata śpiew solowy Ewa Kowalczyk ? Pawlik
2. Cabaj Aleksandra  klarnet Paweł Krauzowicz
3. Gąsienica Milena  flet  Renata Guzik
4. Hubicki Jakub  akordeon Maciej Inglot
5. Kabat Agnieszka śpiew solowy Ewa Kowalczyk- Pawlik
6. Kenig Anna fortepian Agnieszka Derebas
7. Mróz Anna fortepian Bożena Wnęk
8. Ogórek Tadeusz skrzypce Monika Chrzanowska
9. Skupień Teresa flet Magdalena Margańska-Dec
10. Szczerba Joanna  fortepian Agnieszka Derebas
11. Zarycki Robert akordeon Maciej Inglot