Dzień 14 października ( środa) 2020 r.  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Natomiast w czwartek 15 października 2020 r.  zajęcia odbywać się będą do godz. 17.00