23 października 2002r. odszedł wieloletni Dyrektor szkoły, wspaniały Pedagog, niezwykle prawy Człowiek, Przyjaciel i Wychowawca młodzieży Jan Szostek.