Wyniki XI Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego „Wiosenne Spotkania Muzyczne”

Kolbuszowa, 21 – 23 maja 2022 r.

Karol Jaróg                           uczeń z klasy fortepianu Pani Agnieszki Derebas – wyróżnienie I st.

Amelia Domagała              uczennica z klasy fortepianu Pani Urszuli Krauzowicz - II miejsce

Jagoda Jóźwiak                   uczennica z klasy fortepianu Pani Urszuli Krauzowicz - wyróżnienie

Kacper Kościelniak          uczeń z klasy fortepianu Pani Alicji Krupowskiej – III miejsce

Bartosz Popiela                  uczeń z klasy fortepianu Pani Małgorzaty Majdy - II miejsce

Beata Sandulska                uczennica z klasy fortepianu Pani Małgorzaty Majdy - wyróżnienie