Zajęcia teoretyczne dla klas I - III (ab) cyklu VI - letniego w dalszym ciągu będą odbywać się zdalnie.