Szanowni PaństwoZ uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju od 22 marca do 11 kwietnia br., w naszej szkole nauka będzie realizowana w trybie zdalnym.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.) uczniowie będą realizowali naukę w trybie zdalnym od 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r.