Dzień 12 listopada br. ( piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych