W dniu 16.12.2021 r. (czwartek ) nie ma zajęć teoretycznych z Panią mgr Aurellią Prośniak 

13 GRUDNIA br. (tj. poniedziałek) odbywać się będą warsztaty z przedmiotów ogólnomuzycznych. Dla wszystkich klas

(z wyłączeniem klasy III a cyklu VI – letniego, która bierze czynny udział w lekcji pokazowej) zajęcia teoretyczne są ODWOŁANE !!!

W dniach 2 - 7 grudnia br.  nie ma zajęć z Panią Katarzyną Śmiałkowską