Z radością informujemy, że Maria Hornik z klasy wiolonczeli Pani Moniki Gubały zdobyła wyróżnienie w XIV Konkursie Młodych Wiolonczelistów (Wrocław, 18 – 19 listopada 2021 r.)

 300 wyróżnienie

Lekcje rytmiki z Panią Anną Lichosyt  w piątek 19 listopada br. są odwołane!!

Lekcje te zostaną odpracowane w sobotę 27 listopada br. wg. następującego harmonogramu:

Klasa Ib 10.00 - 10.45

Klasa IIb 10.45 - 11.30

Klasa IIIb 11.30 - 12.15

W związku z udziałem Pani dr Elizy Krupińskiej w konferencjach naukowych na Akademii Muzycznej i Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II zajęcia w dniach 16, 22 i 23 listopada br. zostają odwołane

Dzień 12 listopada br. ( piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych