01a Budynek szkoły przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu (1945 - 1969)

02a Budynek filii szkoły w Rabce


Budynek filii szkoły w Szczawnicy


Stary budynek szkoły w Nowym Targu (od 1969)


Nowy budynek szkoły w Nowym Targu (od 2006)


Sala koncertowa 

Początki szkół muzycznych w Nowym Targu sięgają pierwszych miesięcy roku 1945, kiedy to z końcem stycznia miasto zostało wyzwolone.

Dzięki inicjatywie kilku entuzjastów muzyki i osobistym staraniom pianistki Heleny Szkielskiej, która powróciła ze Lwowa, już 1 czerwca 1945 roku nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Wydziału Kultury i Sztuki w Krakowie. Z uwagi na warunki lokalowe otwarto kilka klas - fortepianu, skrzypiec i organów. Już wtedy nauczanie prowadzono na dwóch poziomach: niższym - dla początkujących i w zakresie szkoły średniej - dla zaawansowanych. Od momentu powstania do roku 1969 szkoła mieściła się w kamienicy przy ulicy Szaflarskiej 4.

Niebawem Miasto przejęło szkołę tworząc dodatkowe klasy instrumentów dętych, śpiewu solowego, a także klasy akordeonu, gitary i mandoliny. Po przejęciu szkoły przez Miasto w 1956 roku szkoła prowadziła nauczanie w cyklach: 7-letnim dla dzieci i 5-letnim dla młodzieży. Natomiast szkoła średnia prowadziła zajęcia na wydziałach: instrumentalnym, instruktorskim, wokalnym i rytmiki.

Po czterech latach działalności Miejska Szkoła Muzyczna w roku 1950 zostaje upaństwowiona. W 1951 roku szkoła średnia została rozwiązana. Od roku 1952 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzi nauczanie w dwóch działach - dziecięcym i młodzieżowym. W roku 1969 Szkoła Muzyczna otrzymuje budynek przy ulicy Parkowej 12 (zdjęcie). W latach sześćdziesiątych utworzono filie szkoły w Rabce-Zdrój i Szczawnicy. W roku 1984 dzięki staraniom ówczesnego dyrektora Jana Szostka szkoła rozszerzyła swą ofertę edukacyjną otwierając szkołę II stopnia. Z uwagi na trudne warunki lokalowe, dla szkoły pojawiło się nowe wyzwanie a właściwie dwie "budowy". Budowa nowego zaplecza lokalowego oraz budowa kadry pedagogicznej gwarantującej rozwój szkoły. Dzisiaj szkoła muzyczna posiada nowocześnie wyposażony budynek dydaktyczny wraz z salą koncertową i salą kameralną (zdjęcie sali koncertowej i kameralnej). Szkoła prowadzi edukację niemal na wszystkich instrumentach pod kierunkiem wysokokwalifikowanej kadry pedagogicznej, dzięki której wydatnie wzrósł poziom nauczania. O wysokim poziomie nauczania świadczy fakt, że uczniowie szkoły często osiągają czołowe miejsca i nagrody w konkursach i przesłuchaniach a absolwenci kontynuują naukę w akademiach muzycznych.

Obecnie szkoła muzyczna w pełni zaspokaja wymagania i oczekiwania uczniów i rodziców, cieszy się dobrą opinią w środowisku. Dzięki odpowiednim warunkom, w szkole regularnie co miesiąc odbywają się koncerty z cyklu "Młoda Podhalańska Filharmonia", które powoli stają się tradycją i zyskały duże uznanie w środowisku. Poprzez działalność koncertową szkoła stara się zaspokajać gusta melomanów i miłośników muzyki, rekompensując i umożliwiając im dostęp do tzw. kultury wysokiej. Szkoła od początku swego istnienia była wpisana w pejzaż miasta, z którym łączą ją silne związki.

W szkole co roku organizowane są przesłuchania regionalne CEA oraz konkursy dla różnych grup instrumentów. W szkole działają orkiestra symfoniczna, dwa chóry, zespoły kameralne a także Big-band. Dzięki temu każdy uczeń może tu znaleźć swoje miejsce, rozwijać się wszechstronnie.

Nowy Targ to także atrakcja turystyczna. Miasto położone jest w kotlinie pomiędzy pasmem Gorców od północy, od południa zaś rozpościera się piękna panorama Tatr. Od wschodu widoczne są Pieniny, na zachodzie zaś króluje Babia Góra. To tu łączą się dwie rzeki górskie; Biały i Czarny Dunajec dając początek rzece Dunajec. Dzięki swojemu położeniu oraz słynnym "Jarmarkom Podhalańskim" miasto odwiedzane jest licznie przez turystów polskich i zagranicznych.