5 październik 1998 r. rozpoczęcie budowy nowej szkoły muzycznej.