1.VI. 1945r. uroczyste otwarcie szkoły przy udziale przedstawicieli Wojewódzkiego Wydziału Kultury i Sztuki w Krakowie, władz miejscowych i licznie zebranego społeczeństwa. Szkoła w pierwszych latach działalności przybrała nazwę Miejska Szkoła Muzyczna.