obraz 2022 07 20 115139053              logo orzeł            

                 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących

z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego

„Poprawa warunków kształcenia w PSM I i II stopnia w Nowym Targu”

 

Celem projektu jest zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego w celu prowadzenia statutowej działalności przez wnioskodawcę poprzez stworzenie odpowiedniej, sprawnej i efektywnej bazy lokalowej dzięki której będzie możliwe prowadzenie statutowej działalności przez wnioskodawcę oraz upowszechnianie kultury wyższej wśród lokalnej społeczności.

 

DOFINANSOWANIE: 495.000,00 zł.

 

logo MKiDN