V Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny dla dzieci i młodzieży „Kolorowe nutki”

Kraków, 12-14 listopada 2020 r.

Kaczmarczyk Marta          III miejsce

Poczkajska Karolina         wyróżnienie uczennice z klasy fortepianu Pani Urszuli Krauzowicz

 

 

II Ogólnopolski Radomski Zlot Gitarowy

Radom, 16-30 listopada 2020 r.

      Sebastian Nawara         wyróżnienie

      Izabela Kurzeja           wyróżnienie       uczniowie z klasy gitary Pana Adriana Furmankiewicza

 

       XIV Mikołajkowy Konkurs Gitarowy dla dzieci

      Rybnik, 5 grudnia 2020 r.

      Izabela Kurzeja                 I miejsce

      Sebastian Nawara            wyróżnienie 

uczniowie z klasy gitary Pana Adriana Furmankiewicza

 

Danubia Talents International Music Competition online 2020, Festival & Competition

Budapeszt, 15 grudnia 2020 r.

Tomasz Fatla                III miejsce uczeń z klasy skrzypiec Pani Pauliny Bujok

 

VI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny

     Trzciana, 18- 20 grudnia 2020 r.

Poczkajska Karolina         III miejsce

Kaczmarczyk Dorota        III miejsce   uczennice z klasy fortepianu Pani Urszuli Krauzowicz

 

III Elbląski Konkurs Pianistyczny w wersji zdalnej

Elbląg, 7 marca 2021r.

Domagała Amelia   uczennica z klasy fortepianu Pani Urszuli Krauzowicz – wyróżnienie I stopnia

 

 

Danubia Talents 3rd "Wiener Klassiker" International Online Music Competition

     Budapeszt, 1- 23 marca 2021 r.

Wiktoria Pałasz       III miejsce uczennica z klasy skrzypiec Pani Pauliny Bujok

 

 

XXI Sokołowski Konkurs Kultury Muzycznej - online

Sokołów Małopolski, 22 kwietnia 2021 r.

Nawara Sebastian   - I miejsce

Kurzeja Izabela      - II miejsce

                                   uczniowie z klasy gitary Pana Adriana Furmankiewicz

 

 

VII Leżajski Konkurs Kultury Muzycznej - online

Leżajsk, 22 kwietnia 2021 r.

Nawara Sebastian - I miejsce

Kurzeja Izabela      - I miejsce

                                   uczniowie z klasy gitary Pana Adriana Furmankiewicz

 

Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Smyczkowych

Elbląg, 22- 25 kwietnia 2021 r.

Hornik Maria          uczennica z klasy wiolonczeli Pani Moniki Gubały - wyróżnienie

 

XII Międzyszkolny Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny

Kościan, 28-30 kwietnia 2021 r.

Sandulska Beata         uczennica z klasy fortepianu Pani Małgorzaty Majdy - wyróżnienie

 

Ogólnopolskie Konfrontacje Wiolonczelowe im. Zdzisławy Wojciechowskiej

Bydgoszcz, 7-9 maja 2021 r.

Hornik Maria          uczennica z klasy wiolonczeli Pani Moniki Gubały – III miejsce

 

I International Competition of Music and Arts „ Estrellas de Madrid”

Madryt, maj 2021 r.

Gacek Dominika     uczennica z klasy klarnetu Pana Wojciecha Kwiatka – I miejsce

 

X Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „ Wiosenne Spotkania Muzyczne”

Kolbuszowa, 21-22 maja 2021 r.

Kaczmarczyk Marta uczennice z klasy fortepianu Pani Urszuli Krauzowicz- wyróżnienie

Popiela Bartosz      uczeń z klasy fortepianu Pani Małgorzaty Majdy – III miejsce

Jaróg Karol               uczeń z klasy fortepianu Pani Agnieszka Derebas – III miejsce