Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu ogłasza nabór kandydatów do klas pierwszych I i II stopnia na rok szkolny 2022/2023 na następujące instrumenty:

- fortepian, organy
- skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara
- flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, puzon, akordeon, perkusja, śpiew

 

Badania przydatności kandydatów do I stopnia odbędą się: 

9 maja 2022 r. w godz. 10.00 - 12.00; 14.00 - 18.00
10 maja 2022 r. w godz. 14.00 - 18.00

Termin składania podań do I st. upływa 6 maja 2022 r.

 

Egzamin wstępny do II stopnia odbędzie się:

26 maja 2022 r. od godz. 14.00 - 18.00

 

Termin składania podań do II st. upływa 24 maja 2022 r.

 

DOKŁADNY TERMIN ( DATA I GODZINA) PRZESŁUCHAŃ DO SZKOŁY ZOSTANIE  USTALONY DLA KAŻDEGO KANDYDATA INDYWIDUALNIE W MOMENCIE SKŁADANIA KWESTIONARIUSZY OSOBOWYCH W SEKRETARIACIE SZKOŁY

 

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkolny
PSM I i II st. im. F. Chopina, ul. Parkowa 12, 34-400 Nowy Targ
Tel: (18) 264 98 61

Do kwestionariusza należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej. (Podstawa prawna: Prawo oświatowe art. 142 ust. 2 lub 3 ustawy  z dnia 14 grudnia  2016 r. (Dz. U. 2020.0.910)

 

Pobierz kwestionariusz osobowy do Szkoły Muzycznej I stopnia
Pobierz kwestionariusz osobowy do Szkoły Muzycznej II stopnia