Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu ogłasza nabór kandydatów do klas pierwszych I i II stopnia na rok szkolny 2021/2022 na następujące instrumenty:

- fortepian, organy
- skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara
- flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, puzon, akordeon, perkusja, śpiew

 

Badania przydatności kandydatów do I stopnia odbędą się: 

10 maja 2021 r. w godz. 10.00 - 12.00; 14.00 - 18.00
11 maja 2021 r. w godz. 14.00 - 18.00

Termin składania podań do I st. upływa 7 maja 2021 r.

 

Egzamin wstępny do II stopnia odbędzie się:

20 maja 2021 r. od godz. 14.00

Na podstawie § 13b ust. 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) nie przeprowadza się egzaminu z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej

Termin składania podań do II st. upływa 19 maja 2021 r.

 

DOKŁADNY TERMIN ( DATA I GODZINA) PRZESŁUCHAŃ DO SZKOŁY ZOSTANIE  USTALONY DLA KAŻDEGO KANDYDATA INDYWIDUALNIE W MOMENCIE SKŁADANIA KWESTIONARIUSZY OSOBOWYCH W SEKRETARIACIE SZKOŁY

 

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkolny
PSM I i II st. im. F. Chopina, ul. Parkowa 12, 34-400 Nowy Targ
Tel: (18) 264 98 61

Do kwestionariusza należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej. (Podstawa prawna: Prawo oświatowe art. 142 ust. 2 lub 3 ustawy  z dnia 14 grudnia  2016 r. (Dz. U. 2020.0.910)

 

Pobierz kwestionariusz osobowy do Szkoły Muzycznej I stopnia
Pobierz kwestionariusz osobowy do Szkoły Muzycznej II stopnia

Szkoła muzyczna oferuje naucznie na następujęcych instrumentach:

Instrumenty klawiszowe:

- Fortepian
- Organy

Instrumenty strunowe:

- Skrzypce
- Altówka
- Wiolonczela
- Kontrabas
- Gitara

Instrumenty dęte:

- Flet
- Obój
- Klarnet
- Fagot
- Saksofon
- Trąbka
- Puzon
- Akordeon
- Perkusja
- Spiew solowy (tylko II stopień)

Szkoła muzyczna I stopnia prowadzi edukację w dwóch cyklach:

- 6-letnim, gdzie przyjmowani są  kandydaci w wieku od 6 do 9 lat
- 4-letnim, gdzie przyjmowani są kandydaci w wieku od 10 do 16 lat.

Badanie przydatności kandydata do szkoły muzycznej I stopnia polega na:

1. Zaśpiewaniu dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata
2. Wystukaniu wysłuchanego rytmu
3. Powtarzaniu głosem usłyszanych dźwięków
4. Zaśpiewaniu usłyszanej melodii
5. Odgadywaniu ilości dźwięków w akordach
6. Sprawdzeniu predyspozycji manualnych i fizycznych

Rekrutację co roku przeprowadza się w maju.

Rekrutacja do szkoły II stopnia polega na egzaminie wstępnym z zakresu wiedzy i umiejętności szkoły muzycznej I stopnia:

Wydział instrumentalny:

- egzamin teoretyczny: kształcenie słuchu, literatura muzyczna, zasady muzyki
- egzamin praktyczny: gra na instrumencie

- Podanie
- Kwestionariusz osobowy do I stopnia
- Kwestionariusz osobowy do II stopnia
- Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań

Wymagania egzaminacyjne:

Sekcja instrumentów dętych:

1. Gama durowa i molowa,
2. Etiuda,
3. 2 zróżnicowane utwory (z akompaniamentem).

Sekcja instrumentów klawiszowych:

1. Etiuda,
2. Forma polifoniczna,
3. Forma klasyczna,
4. Utwór dowolny.

Sekcja instrumentów strunowych:

1. Etiuda,
2. I cz. koncertu lub II i III cz.,
3. Utwór dowolny.

Wydział‚ wokalny:

1. Badanie predyspozycji i możliwoś›ci głosowych kandydata

Teoria:

Audycje muzyczne - egzamin w formie pisemnej:

1. Elementy dzieła muzycznego -€ podział, umiejętność rozpoznawania i okreś›lania ich w utworach muzycznych.
2. Ogólne pojęcie faktury utworu - polifonia, homofonia.
3. Podstawowe formy muzyki homofonicznej: rondo, wariacje.
4. Aparat wykonawczy muzyki artystycznej:
     - głos ludzki i jego rodzaje
     - instrumenty muzyczne
     - muzyka solowa, kameralna i orkiestrowa
5. Polska muzyka ludowa -€ tańce polskie (polonez, mazur, oberek, krakowiak, kujawiak)
6. Podział‚ dziejów muzyki na okresy stylistyczne:
     - Średniowiecze,
     - Renesans -€ formy muzyki renesansowej, muzyka religijna, świecka, kompozytorzy europejscy i polscy,
     - Barok -€ główne cechy i formy, suita barokowa, twórcy sonat i koncertów skrzypcowych, muzyka klawesynowa i organowa, formy wokalno-instrumentalne, twórczość A.Vivaldiego, J.S.Bacha, J.F.Haendla, kompozytorzy polscy,
     - Klasycyzm - główne cechy i formy muzyki klasycznej, sonata klasyczna i jej odmiany (symfonia, koncert, formy kameralne, serenada, divertimento), budowa formy sonatowej, allegra sonatowego, orkiestra symfoniczna w klasycyzmie, twórczość klasyków wiedeńskich, polscy kompozytorzy tego okresu,
     - Romantyzm - najważniejsze formy (pieśń solowa, miniatura fortepianowa, muzyka programowa), twórczość F.Chopina, St.Moniuszki, F.Mendelssohn-Bartholdy, R.Schumann, F.Schubert, F.Liszt, H.Wieniawski, N.Paganini,
     - Szkoły narodowe -€ rosyjska, czeska, skandynawska,
     - Mł‚oda Polska -€ M.Karłowicz, K.Szymanowski,
     - Impresjonizm -€ C.Debussy, M.Ravel.,
     - Muzyka XX wieku -€“ kierunki i przedstawiciele (G.Bacewicz, W.Lutosł‚awski, K.Penderecki)

Kształcenie słuchu - egzamin w formie pisemnej:

1. Rozpoznawanie:
     - interwałów -€ do 9,
     - trójdźwięków - +, o, >, <,
     - dominanty septymowej w przewrotach
     - interwałów melodycznych i harmonicznych granych pojedynczo i po dwa
     - trójdźwięków w przewrotach
2. Zapisywanie z pamięci jednogł‚osowych melodii tonalnych.
3. Zapisywanie jednogł‚osowych melodii atonalnych oraz dwugłosowych tonalnych.
4. Zapisywanie jednogłosowych struktur rytmicznych w taktach prostych i złożonych, z uwzględnieniem podstawowych grup niemiarowych.

Zasady muzyki -€ egzamin w formie pisemnej:

1. Zapisywanie interwałów nutami i symbolami.
2. Budowanie trójdźwięków i dominant septymowych (w przewrotach) od podanego dźwięku.
3. Znajomość gam majorowych i minorowych (do 7 znaków) oraz ich triad harmonicznych.
4. Znajomość skal: pentatonika, skala góralska, skala całotonowa.
5. Znajomość pojęć: półton i cały ton diatoniczny i chromatyczny, enharmonia, koło kwintowe, grupy niemiarowe, konsonans, dysonans.