Marta Łapczyńska
Dyrektor

Agnieszka Derebas
Wicedyrektor

Piotr Dziechciowski
Kierownik filii szkoły w Rabce Zdrój

Józef Pańszczyk
Kierownik filii szkoły w Szczawnicy

Agnieszka Derebas
Kierownik sekcji instrumentów klawiszowych

Andrzej Krawiec
Kierownik sekcji instrumentów strunowych

Magdalena Margańska Dec
Kierownik sekcji instrumentów dętych

Ksenia Miśkiewicz
Kierownik sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych