Kierownik sekcji:

Ksenia Miśkiewicz

Nauczyciele:

Ciesielska Krystyna

Dziechciowski Piotr

Krupińska Eliza

Lichosyt Anna

Łapczyńska Marta

Osiecki Maciej

Prośniak Aurella

Sarka Monika

Śmiałkowska Katarzyna

Pobierz kartę wymagań przedmiotowych