Regulamin IV Ogólnopolskiego Konkursu z Zasad Muzyki   "Od zasad do praktyki muzycznej"

Szanowni Państwo,

W związku nowym rozporządzeniem w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkół (Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 824) jesteśmy zmuszeni ODWOŁAĆ IV Ogólnopolski Konkurs z Zasad Muzyki. Zamiarem naszym było, aby konkurs odbywał się  w sposób stacjonarny, a każdy uczestnik miał równe szanse udziału. Jednak zważywszy na okoliczności nie jesteśmy w stanie przeprowadzić go w takiej formie. Mając na uwadze ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zdrowie Państwa i własne uznaliśmy że to jedyne właściwe rozwiązanie.

Liczymy na Państwa zrozumienie i wyrozumiałość. Mamy jednocześnie nadzieję, że uda nam się zrealizować to przedsięwzięcie w przyszłym roku szkolnym.

Wpisowe zostanie przesłane do szkół, które tą opłatę uiściły.

.

300Konkurs z zasad