Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu zaprasza do składania ofert na wykonanie modernizacji kotłowni.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert

Formularz Ofertowy